Nieuws & Blog

Wat mag je verwachten?

03 December 2013

Hoe zit dat eigenlijk met verwachtingen? Wanneer zijn je verwachtingen realistisch en wanneer te hoog gespannen. Tijdens een netwerkbijeenkomst kwam ik erachter, dat mijn verwachtingen al een paar keer achter elkaar, te hoog gespannen waren. Maar waar ligt dat nou aan? Aan mij? Aan het beeld dat vooraf geschetst wordt?

Betekenis

De definitie volgens Van Dale luidt als volgt: verwachting (de; v; meervoud: verwachtingen) 1 het verwachten; hoop: aan de verwachting voldoen aan wat men verwacht had; 2 in (blijde) verwachting, zwanger.

Wikipedia geeft een wat uitgebreidere uitleg, maar legt tevens nadruk op het niet uitkomen van verwachtingen: verwachting is de aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet. Als een verwachting niet uitkomt, kan er sprake zijn van acceptatie, maar ook van teleurstelling, verwarring, onzekerheid en angst.

Is het dan zo dat de meeste verwachtingen niet uitkomen? En waaraan meet je de uitkomst van een verwachting?

Uitkomst verwachting

Je begint aan iets of schrijft je ergens voor in omdat het je interesseert. Vooraf heb je een beeld van wat het je op kan leveren of wat je eruit kan halen. Dat beeld is gebaseerd op je eigen waarden en normen, maar ook op de advertentie, de uitleg, de vooraankondiging of de recensies. In veel gevallen komt jouw verwachting niet eens overeen met de verwachting van een andere cursist of bezoeker. Maar hoe komt het dat bij de één zijn of haar verwachting wel uitkomt en bij de ander niet?

Doelen stellen

In mijn zoektocht naar antwoorden kwam ik er achter, dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt. En er zijn zelfs trainingen waarmee je leert je verwachtingen te managen. Voor een heel groot deel heb je het zelf in de hand. Het kan dus ook aan jezelf liggen, dat een verwachting te hoog gespannen is. De uitkomst van een verwachting valt of staat met een goede voorbereiding. Om te bepalen of een verwachting wel of niet realistisch is, moet je jezelf vooraf doelen stellen. Bedenk van te voren wat je verwacht van een bijeenkomst of cursus en schrijf dat voor jezelf op. Waarom bezoek je juist die bijeenkomst? Waarom heb je je ingeschreven? En wat wil je eruit halen? Als je je bewust bent van jouw beweegredenen en handelen is de kans groter dat jouw verwachting uiteindelijk realistisch is.

Conclusie

Het komt er dus op neer dat je je eigen teleurstellingen kunt voorkomen. Wees je bewust van je eigen verwachtingen en vertaal deze naar te behalen doelen. Neem doelgericht deel aan een bijeenkomst, dan weet je wat je er voor jezelf uit wilt halen en welke acties daaraan verbonden zijn. Laat je dus niet verleiden door een prachtige recensie, maar creëer je eigen verwachtingspatroon en zorg dat je jouw doelen verwezenlijkt. Ik laat me de volgende keer niet meer verrassen!