Kosten en auteursrecht

Is ons eerste contact telefonisch of via e-mail verlopen, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek heeft twee functies:

  • nader kennis maken met elkaar
  • de aard en de omvang van de opdracht duidelijk krijgen

Kosten 

De tekstschrijver van Sprakeloos schat vervolgens in hoeveel tijd er nodig is voor de uitwerking van uw opdracht. Daarna krijgt u een offerte met een beschrijving van de opdracht en de bijbehorende kosten.

Kosten voor goede webteksten verdienen zich weer terug. De webteksten van Sprakeloos maken indruk en verleiden de lezer. U zult merken, uw investering in een tekstschrijver is het dubbel en dwars waard. 

 

Wilt u weten wat een tekstschrijver u gaat kosten? Neem contact op voor een intakegesprek.

Auteursrecht

Op alle producten van Tekstbureau Sprakeloos is het auteursrecht van toepassing. Alle rechten liggen bij de tekstschrijver zolang de tekst nog niet geleverd en betaald is. Bij levering wordt er eveneens een licentie afgegeven om eenmaal te publiceren voor het afgesproken doel. Voor hergebruik moet een nieuwe overeenkomst worden aangegaan. Dit geldt ook voor plaatsing in andere media dan waarvoor afgesproken. Ook na levering behoudt de tekstschrijver haar auteursrechtelijke bevoegdheden. Bronvermelding is bij auteursrechtelijk beschermde werken verplicht.

Auteursrecht op de teksten van Sprakeloos