Kort en bondig schrijven

Een weblezer is ongeduldig. Kom daarom meteen met de kernboodschap. De uitleg en achtergronden zijn in eerste instantie wat minder belangrijk.

Actief schrijven

Let erop dat de zinnen niet te lang zijn. De lezer moet uw zin met één keer lezen begrijpen. Daarnaast moet een webtekst actief geschreven zijn. Een actief geschreven website voelt persoonlijker en leest prettiger.

Tips voor actief schrijven

  • zinnen van maximaal vijftien à twintig woorden
  • bedrijvende vorm
  • vermijd naamwoordstijl

Concreet schrijven

Een wollige taal leest niet fijn. De weblezer wil snel informatie vinden. Noem zoveel mogelijk feiten en aantallen en geef voorbeelden. Een tekst moet toegankelijk zijn. Schrap daarom overbodige woorden. 

Tips voor concreet schrijven

  • noem cijfers en geen ondefinieerbare hoeveelheden
  • vermijd woorden die de boodschap afzwakken (misschien, eventueel, dus)
  • vermijd werkwoorden die de boodschap afzwakken (willen, zullen, mogen)
  • gebruik concrete woorden, dus niet: aspect, element, dimensie
  • vervang voorzetseluitdrukkingen door één voorzetsel
  • jargon levert leesvertraging op

Laat Sprakeloos het schrijven

Op het web moet u er niet omheen draaien. U moet kort en bondig vertellen wat uw wilt vertellen. Sprakeloos schrijft webteksten die prettig lezen en de boodschap overbrengen.

Neem contact op en laat u overtuigen.