Nieuws & Blog

Hoe profileer je jezelf?

10 October 2012

Omdat deze vraag mij bezig houdt, besloot ik een discussie te starten binnen twee groepen op LinkedIn. Binnen de groep Communicatie Online werd deze discussie meteen opgepakt. Hoe kan het ook anders!

Het dilemma

De vraag was: 'Hoe zou jij je profileren? Praat je als eigenaar van een eenmanszaak vanuit de wij-vorm, de ik-vorm of vanuit je bedrijfsnaam? En waarom maak die keuze? De meningen zijn verdeeld, maar de overgrote meerderheid kiest toch voor de ik-vorm.

Wij-vorm

Er werden verschillende argumenten gegeven door de wij-kiezers.:

  • je wordt serieus genomen
  • je komt professioneler over
  • je maakt onderdeel uit van een netwerk
  • je straalt continuïteit uit

Ik-vorm

De beweegredenen om te kiezen voor de ik-vorm, zijn bijna tegengesteld aan die van de wij-kiezers:

  • vertrouwen in je capaciteit en jezelf
  • benoemen zoals het is, je bent een specialist
  • persoonlijke verbondenheid
  • het bedrijf is opgebouwd door een persoon

Bedrijfsnaam

Wil iemand in het midden laten hoe groot een bedrijf is, dan wordt er bewust gekozen voor de bedrijfsnaam. Is de bedrijfsnaam iemands eigennaam, dan ga je er in principe vanuit dat je zaken doet met een persoon. En ziet iemand zijn of haar bedrijfsnaam als merknaam, dan profileert de eigenaar zich vanuit die bedrijfsnaam.

Conclusie

De algemene conclusie is: eerlijk duurt het langst. Door te veinzen dat je een groot bedrijf bent, werk je in de hand dat je op je tenen moet lopen. Een keuze is ook afhankelijk van de doelgroep en de werkwijze. Maar uiteindelijk blijft het toch een kwestie van de persoonlijke voorkeur.